Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

       Therm Lift Up

      一種最新的醫學科技美容概念,融合了量頻效應,彷彿將      「超聲刀」、「電波拉皮」合二為一,使能量波能溫和的迸        發人體接收最大限度的波長,並深入筋膜層喚醒細胞,重        整排列,作用真皮層重塑膠原蛋白,消融脂肪細胞。

 

      真皮層-激活膠原自生,強化彈性結構

      筋膜層-緊緻提拉,突顯輪廓

      皮下脂肪-改善脂肪臃腫

      暖宮-改善經期不適及宮寒

      舒緩腰酸背痛等